logo
inprog
OM BIFROST - INNANDÖME
Tillbaka till Arken

Den enda ingången till bunkern går via vakttornet på bergets topp. Innanför en stor metalldörr öppnar sig ett djupt schakt ner till de första hallarna. En ståltrappa slingrar sig längst det runda schaktets väggar i totalt 606 trappsteg (90 meter djupt) ner till en liten kammare med två slussdörrar. Därefter kommer det en 60 meter lång korridor, knappt 1 meter bred och 2,5 meter hög innan du når den bepansrade dörren som leder in till Torget, den stora salen som fungerar som nav i arkens tunnelsystem. Efter att det elektriska systemet slogs ut och mörklade hela arken, så är ljusbrunnen i Torgets välvda tak, den enda ljuskällan som finns där nere.

Från torget går det sju gångar inklusive utgången, målade i olika färger. Den Röda gången leder direkt ner till Avdelning Tyr. Denna gång är lite bredare än de andra och innehåller inga trappor. Istället så slutar gången svagt nedåt mot våning 2, golvet i gången är aningen räfflat för att ge bästa möjliga fotfäste. Den Orange gången är tyvärr raserad och vart den en gång ledde, är okänt. Den Gula gången leder till avdelning Mimer, Biblioteket och Gryningsvalvet. En datasal och serverhallen i området har tagits över av Redman och hans anhängare Fader Forsmarks Följare. Den gröna gången leder till de privata kamrarna i avdelning Frej, och till det gamla kök och matsal som Frejs ledare Beträdej Gräset använder som lya, tillsammans med sin närmaste vakter och slavar. Den Blå gången leder till trapporna och hiss-schaktet ner till avdelning Njord på våning 3. Där nere i mörket finns det gamla maskineriet som en gång i tiden pumpade upp rent vatten ur berggrunden. Även den sönderrostade luftpumpens system finns kvar därnere, även om syret till arken i dagslägget endast består av självdrag genom de vidöppna spjälen. Den indigo gången leder in till avdelning Heimdal. En relativt liten avdelning med spartansk inredning och som en gång var tänkt som hem åt säkerhetspersonalen på arken. Den Violetta gången är utgången till slussen och till schaktet mot vaktornet.

bifrost
Klicka på bilden för en fullstor version.

 

AVDELNINGAR
 

De olika avdelningarna var en gång helt enkelt de arbetsstationer som mutanterna sattes på att sköta. Efter mer än 20 år inne i arken, är dessa avdelningar deras liv och grupptillhörighet och få skulle våga svika den egna gruppen.

njordAvdelning Njord, 28 st Njordingar (Njording i singular):
Ligger längst ner i arken. Här nere finns de stora maskinrummen som en gång drev el, vattenpumpar och syreinsug. Idag står dessa maskiner stilla, med undantag från vattenpumpen som byggts om till manuell styrning. 5 slavar drar runt det stora kugghjulet som får maskinen att pumpa upp vattnet från den borrade brunnen som förser dem alla med kallt och rötfritt vatten. Njordingar ansvarar för vattnet, men sköter även kokeriet som används till att framställa alkohol och sterilisera rötskadade saker. De är extremt försiktiga mot röta och få Njordingar går därför upp ur ytan alls utan lever nästan hela sina liv nere bland maskinerna i mörkret. Ledare för Njordinarna är Håtvåo Lexmark

frejAvdelning Frej, 49 st Frejor (Freja i singular):
Frejor bor längst upp i arken. Runt den stora salen som kallas för torget och är den största hallen i arken. I anslutning till torget ligger det flera mindre utrymmen som fungerar som Frejors privata kammare. Frejor är främst ordlare och matsamlare som arbetar på bergstoppen. Sköter odlingarna av bland annat svamp, mossor och bär, men framställer även droger. Ledare för Frejorna är Beträdej Gräset

tyrAvdelning Tyr, 96 st Tyrier (Tyrier även i singular):
Denna avdelning ligger vid den stora porten i arkens norra sida. Det sägs att porten är förevigt förseglad men många skrotskallar pratar om de troligen skulle kunna få igång den igen med rätt verktyg och lite reservdelar. I verkstadshallen står även arkens enda fordon, en gammal militär-lastbil, som används som bostad av Yatzy. Tyrier sköter ordning och underhåll, dvs polis, bygg- och städpersonal. De är den största gruppen i arken och är noga med att se till att alla andra känner till detta. De sköter även smutsgöra så som latrinåtervinning, likstädning och annat skoj.
Ledare för Tyrierna är Yatzy Fyrtal

,heimdal
21 st Heimdaler (Heimdalare i singular):
Spejarnas sal är den minsta, men har sovsal, mötesrum och ett litet vapenförråd. De är spejare och jägare. Arbetar på bergstoppen och dess omgivning. Sköter vaktarbetet i tornet och jagar småvilt så som fåglar, orm och sork till matförråden. Ledare för Heimdalerna är Excalibur Matrix

mmerAvdelning Mimer, 13 st Mimer (Mimer även i singular) :
Liten avdelning vars fulla namn är Mimers Brunn. Därinne finns gryningsvalvet, några sovplatser, biblioteket och även Moder Gretes kammare. Mimer är kunskaparna, som läser och skriver, tolkar böcker, ritar kartor och vaktar gryningsvalvet. Ledare för Mimerna är Via Neuron

INDIVIDER

Redan innan Grete försvann började traditionen med att skaffa sig ett namn dyka upp. Innan hade alla bara kallats för den siffra som det stod på deras halsband, men en dag kom Heimdalaren 242 tillbaka med ett fynd han gjort på ett spaningsuppdrag vid foten av berget. Ett gammalt men välbevarat armborst av märket Excalibur Matrix 405. Efter detta började alla kalla honom för just detta.
Avundsjukan över den uppmärksamhet han fick för detta gjorde att snart började allt fler smyga sig ner för berget i jakt på ett objekt med text på, för att på så sätt förtjäna sig ett av den gamla världens namn.

Idag har nästan alla någon liten sak med text på, och ett namn som kommer från denna sak. En del texter är lite för långa och kapas ner till att vara enkla att säga, andra blandar det tagna namnet med egna påhittade namn. Några enstaka väljer att behålla sitt originalnamn baserat på den siffra deras halsbricka bär.

VARDAGEN

Det dagliga livet i arken består av de arbetsuppgifter som avdelningarnas ledare delar ut, men även pågår ständigt nya projekt i hopp om att utveckla arken ytterligare. De nya projekten bestäms av ledarna i stängda möten.
De flesta i arken börjar dock mer och mer undvika sina dagliga sysslor, för att istället jobba på saker för sin egen vinning. Kan man komma undan med att tjäna sig en extra patron så kan man köpa sig det där lilla extra man vill ha i livet, för att inte behöva stå och trampa på samma plats dag ut och dag in. Men blir man påkommen så riskerar man ganska hårda bestraffningar.

Stöld, slagsmål eller ännu värre brott, sker sällan i arken. Åtminstone inte officiellt. Men en olycka händer så lätt… Straffen för brott varierar kraftigt beroende på status, välvilja eller vanlig korruption hos ledarna. Den anklagades sak tas upp av dess ledare, och de övriga ledarna röstar om skyldig eller ej. Vid lika, får den anklagades egna ledare utslagsrösten. Den ledare för den grupp som eventuellt offer tillhör/tillhörde, bestämmer straffet om den anklagade döms som skyldig, medan själva offret sällan får något för sitt lidande.
Vanliga straff är: • Fängelse • Förslavning • Straffarbete • Indragna resurser

Religion har också börjat ta en del plats i folkets hjärtan, kanske på grund av den karismatiske profeten Redman, eller kanske bara desperationen och fruktan för svälta ihjäl får folk att söka sig till högre makter. Även om det ännu är en liten faktion som spänner över flera olika avdelningar, så finns det dock anhängare av Den Stora Rötan - Fader Forsmark, inom alla led. Dessa utpekas gärna som galna fanatiker, då de hävdar att rötan är guds gåva och den bär med sig gåvor och styrka. Endast de svaga och ovärdiga dödas av rötan, de som tar sig igenom Guds test, belönas med nya krafter och större insikt.
”Å fadern sade. Låt mitt frö gro inom er. Låt mitt väsen fylla er, låt min välsignelse tränga in i era själar. Ty jag är fadern som lägger sin hand över er. Öppna er för fadern låt hans varma fingrar utforska erat inre å ta er till nya höjder av själslig njutning. Drick av hans livets vatten och låt de gro inom er och föda ert nya jag välsignat av rötan och förändrad i hans avbild.
Fadern har kastat sin dom över er och funnit er värdiga att ta emot hans säd att bära med sig av hans röta genom lovet som välsignade över andra. De är hans gåva till er bär den väl bär den med stolthet mina barn ty faderns gåvor äro rikliga och full av köttets härligheter. Hör faderns bön. Å väldige fader välsigna mig med köttets gåvor och låt mig känna din röta. På våra knän mottager vi dig i djupet av våra hjärtan å väldige fader. Välsignad vare din röta....”

Det ryktas även om att vissa ännu mindre grupperingar med annan tro också existerar, men dessa håller låg profil för att slippa de problem som troligen skulle uppstå om Den Stora Rötans följeslagare skulle få dem utpekade.

Några större cermonier finns inte, men många brukar säga några väl valda ord över sina döda vänner innan dessa bärs bort till avskrädesklippan. Denna klippa ligger vid bergets nordöstra slutning, som är betydligt mer brant och högre än de övriga sidorna. Kroppar och avfall som inte anses kunna återanvändas eller repareras, delas upp i små delar och dumpas över klippkanten av utvalda Tyrier.

 

NEDAN

(Nedanför berget) Landskapet som döljs av dimmorna under berget, kallas av arkens befolkning för Nedan.

En smal grusväg slingrar sig längs bergets slutning ner till ruinerna av ett par hus, där även grusvägen delar sig och en liten förgrening fortsätter att följa bergets fot, medan resten av vägen fortsätter ca 100 meter till och slutar vid en trasig bro öven en liten bäck. På andra sidan bäcken ligger dimmornas rike och redan den mörkgråa asfaltsvägen avslöjar att längre in i dimmorna ligger något som en gång varit en stad, kanske mer välbevarad än man tidigare trott. Men hittills har ingen mutant satt sin fot på den svarta vägen och sen återvänt till arken.

 

DISCLAIMER: Denna text stämmer inte till fullo längre, då den skrevs före krönikan startade. Den får dock ligga kvar som minne av hur allting började.